Tisztelt Hölgyem / Uram!

Köszönöm érdeklődését.

Kérem, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, melynek célja annak biztosítása, hogy adatait bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (adatvédelmi törvény) előírásainak megfelelően kezeljük kollégáimmal.

A “kerteszandras.hu” (Kertész András EV) által szervezett szolgáltatásokra, mint például tréning, coaching, tanácsadás (továbbiakban: szolgáltatások) vonatkozó szabályok

A szolgáltatások szervezője Kertész András EV, továbbiakban Szervező.
Szervező kapcsolattartója: Kertész András, e-mail: andras@kerteszandras.hu; mobil: +36305515665

A szolgáltatásokon való részvétel feltétele, hogy a jelentkező regisztrál (jelentkezik) a tréningre úgy, hogy kitölti a www.kerteszandras.hu oldalon található regisztrációs felület minden kötelezően kitöltendő mezőjét, és elfogadja a jelentkezési és részvételi feltételeit. Egy szervezettől többen is jelentkezhetnek, azonban a regisztrációt személyenként el kell végezni.

A résztvevők a jelentkezés után automatikus visszaigazoló üzenetet kapnak, mely csak a jelentkezés beérkezését igazolja, azonban nem jelenti a jelentkezés elfogadását.

A Szervező visszaigazolást küld a jelentkezés elfogadásáról, vagy túljelentkezés esetén arról, hogy a jelentkező várólistára került, esetleg javaslatot egy másik szolgáltatásokon való részvételre.

Túljelentkezés esetén a jelentkezők kiválasztásának módja: a részvételi díj beérkezésének időpontja.

A Szervező az értesítéseket a jelentkezők által a regisztrációs mezők kitöltése során megadott e-mail címen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a résztvevők adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a jelentkezés visszaigazolásáról.

A Szervező jogosult ellenőrizni a regisztráció során megadott adatok valódiságát.
Amennyiben a jelentkező bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a szolgáltatásokon, jogosult arra, hogy helyettesítő személyt/kollégát delegáljon a tréningre önmaga helyett. A változásról köteles értesíteni Szervező kapcsolattartóját.

A résztvevő köteles a mindenkori tréning helyszín házirendjét betartani.

A szolgáltatásokon az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az Adatkezelési szabályzatot. A tréningre egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

A megadott adatok kezelésében Szervező betartja valamennyi ide vonatkozó törvényt és szabályozást.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat! A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a szolgáltatások szervezésének céljából a szolgáltatások lezárultáig, illetve a képzés tematikájával kapcsolatos szakmai információk eljuttatása céljából visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát eljuttathatja a Szervező kapcsolattartójának e-mail címére. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük, és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Az Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megértettem, és az ott megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Kertész András EV mint Adatkezelő a számára általam önkéntesen megadott személyes adataimat, az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített cél szerint és az ott részletezett módon kezelje és tárolja.

Hozzájárulok, hogy a szolgáltatások során rólam kép és videofelvétel készüljön, és azokat Szervező on-line fórumain (weboldal, facebook-csoport) közzétegye.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelők visszavonásig hírlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre.