Ebben a bejegyzésben arról a retorikai tudásról, eszköztárról lesz szó, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki jó előadóvá váljon.

A prezentációk elkészítésénél (legyen az tudományos, üzleti, orvosi) ugyanazokat az elveket érdemes követni. A beszéd előkészítése és előadása során alapvetően a klasszikus, arisztotelészi retorika 5 lépését követjük, amelyek korunk igényeivel és lehetőségeivel kiegészülve mind a mai napig érvényesek.

A lépések hagyományosan a következők:

1. Invenció, vagyis az előadás témájának megtalálása. Ide tartozik a témaválasztás és a címadás.

2. Diszpozíció, vagyis a tudományos anyag elrendezése. A választott téma megfelelő formába öntése, a lényegi részek kiemelése, a szerkezeti felépítés meghatározása.

3. Elokúció, vagyis a beszéd kidolgozása. Az elrendezett anyag további alakítása annak érdekében, hogy az alkalmas legyen a szóbeli előadásra. Többek között ide tartozik a hallgatóság figyelmének fölkeltése, fenntartása és irányítása, és az erre alkalmas retorikai eszközök kiválasztása. tipp: Prezentáció készítésénél ide tartozik a stílus megválasztása, valamint az animáció és más illusztratív audiovizuális eszközök kiválasztása is.

4. Memória, vagyis a rögzített szöveg megtanulása, fejben tartása. Igen lényeges ahhoz, hogy előadás közben a hallgatóságra tudjunk összpontosítani, ne kelljen olvasnunk a szöveget.

5. Pronunciáció, vagyis az így elkészült anyag előadása. Ez nem csupán az éles helyzetben való előadást jelenti, hanem az arra való fölkészülést, saját magunk fölkészítését is.

A fentieket összegezve megállapíthatjuk:

A jó előadónak nem csupán szakmájában, kutatási területén kell járatosnak lennie, de a sikeres előadáshoz nélkülözhetetlen retorikai és beszédtechnikai ismeretekkel is rendelkeznie kell. Ha tudatosan sajátítjuk el ezeket a módszereket, olyan eszköz lesz a kezünkben, amellyel mindig a körülményeknek megfelelően, magabiztosan tudjuk előadni tudásunkat.

Tetszett?

Oszd meg kollégáiddal és barátaiddal, hátha nekik is hasznos lesz.